Oxfam Fair Trade

Via Oxfam Fair Trade bouw je mee aan een rechtvaardigere wereld. Je geeft kansen aan de mensen die jouw voedsel produceren én toont dat jij ook vindt dat de handelsregels eerlijk moeten.

Via Oxfam Fair Trade, vous participez à un monde plus juste. Vous offrez des opportunités aux personnes qui produisent votre nourriture et vous témoignez votre soutien pour des règles commerciales plus équitables.

oxfamfairtrade.be

Oxfam België/Belgique

1 op de 3 mensen in de wereld leeft in armoede. Wil je samen de krachten bundelen tegen ongelijkheid en voor een rechtvaardige economie? Rechtvaardiger en duurzaam consumeren? Dan ben je bij Oxfam aan het juiste adres!

Une personne sur trois vit dans la pauvreté dans le monde. Vous voulez lutter contre les inégalités qui l’alimentent et construire un modèle économique plus juste ? Alors, vous êtes à la bonne adresse chez Oxfam.

oxfambelgique.be

Oxfam-Magasins du monde

Oxfam-Magasins du Monde strijdt in Brussel en Wallonië voor een alternatief systeem van consumptie en productie. We voeren sensibiliseringscampagnes en verkopen ook eerlijke handelsproducten en tweedehandskledij in een netwerk van eigen winkels.

Oxfam-Magasins du monde et son mouvement militent à Bruxelles et en Wallonie pour un modèle alternatif de consommation et de production. L’association mène des campagnes de sensibilisation et commercialise dans ses magasins des produits du commerce équitable ainsi que des vêtements de seconde main.

omdm.be

Oxfam-Wereldwinkels, Oxfam-Magasins du Monde en Oxfam-Solidariteit vormen samen Oxfam-in-België, dat lid is van de internationale confederatie Oxfam.

Oxfam-Magasins du Monde, Oxfam-Wereldwinkels, et Oxfam-Solidarité forment Oxfam-en-Belgique, qui est membre de la confédération internationale Oxfam.

Lees onze privacyverklaring.
Lisez notre politique de confidentialité.